Brand Series
Pistons
HINO
HONDA
ISUZU
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
KOMATSU
Cylinder Liners
Why NGV Piston from Factory, not Garage Modified?
  จากระดับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ การสนับสนุนจากภาครัฐบาล กอปร กับความก้าวหน้าทางปรับแต่งเครื่องยนต์ ทำให้ ณ ปัจจุบัน กระแสความนิยม และ จำนวนผู้ใช้งาน เครื่องยนต์ที่ใช้ NGVเป็นพลังงานหลักมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย หากแต่เพราะ การให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ของฝ่ายต่างๆ ทำให้ผู้ปรับแต่งและผู้ใช้งานเครื่องยนต์ NGV นิยมนำลูกสูบชุดเดิม ไปปรับปรุงแก้ไข แล้วนำกลับมาใช้ในเครื่องยนต์ NGV ได้เลย ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การทำเช่นนั้นไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด

1) ความแข็งแรงของหัวลูกสูบ (Piston Head)
หลักการของเครื่องยนต์สันดาบภายในที่ใช้ทั่วไป คือการจุดระเบิดในห้องเผาไหม้ แล้วใช้แรงระเบิด ที่เกิดขึ้น อัดที่หัวลูกสูบ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำหรับรถยนต์ ดังนั้นความแข็งแรงของหัวลูกสูบ จึงเป็นปัจจัยสำคัญลำดับต้นๆในการใช้งานเครื่องยนต์สันดาบภายใน และ หัวลูกสูบนั้นได้ผ่านการชุบแข็ง จากโรงงานผลิตโดยตรง เพื่อให้รองรับการใช้งานดังกล่าว การที่ผู้ปรับแต่งเครื่องยนต์ NGV ทำการคว้านส่วนที่แข็งที่สุดของลูกสูบออกไป โดยไม่ได้ทำการชุบแข็งใหม่ ทำให้ลูกสูบชุดนั้นๆ ไม่สามารถรองรับการใช้งานได้เหมือนลูกสูบสำหรับ NGV ที่ผลิตโดยตรงจากโรงงาน

 

 

2) ความหนาของหัวลูกสูบ
NGV สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมันได้ แต่เนื่องจากค่าออกเทนที่สูงกว่า และ สภาพความเป็นก๊าซ ณ อุณหภูมิที่ใช้งาน ทำให้เครื่องยนต์ NGV ต้องการห้องเผาไหม้ ที่ใหญ่กว่า ห้องเผาไหม้ของการใช้น้ำมัน เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงมีการปรับแต่งโดยการคว้านหัวลูกสูบเพิ่ม เพียงแต่ว่าลูกสูบทุกลูก ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสม รวมถึงความหนาของหัวลูกสูบด้วย (หากหนามาก จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น และ ทำให้เสียพลังงานในการขับเคลื่อนโดยไม่จำเป็น) ลูกสูบที่น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง และจำหน่ายในตลาดหรือ ที่ติดมาภายในเครื่องยนต์ก็ตาม ย่อมมีความหนาเพียงพอดีที่จะรับแรงอัดจากการระเบิดได้ การที่ผู้ปรับแต่งเครื่องยนต์ NGV ทำการคว้านห้องเผาไหม้ให้ขยายใหญ่ขึ้น โดยไม่ได้เพิ่มความหนาด้านล่าง (ซี่งไม่สามารถทำได้) ทำให้ลูกสูบชุดนั้นๆ เกิดปัญหาเสียหายหลังจากการใช้ไปได้สักระยะหนึ่งหรือ ที่เรียกกันว่า “หัวทะลุ” ตามมา ลูกสูบสำหรับ NGV ที่ผลิตจากโรงงานโดยตรงจะมีการมีการออกแบบ ความหนาด้านล่างเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับขนาดห้องเผาไหม้ใหม่นี้ โดยไม่ลดประสิทธิภาพของเครื่องยนต์


3) ความถูกต้องและความแม่นยำของขนาดห้องเผาไหม้
ปริมาตรภายในห้องเผาไหม้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เครื่องยนต์นั้นๆ มีประสิทธิภาพ (กำลัง) มากน้อยเพียงใด การที่ผู้ปรับ
แต่งเครื่องยนต์ NGV ทำการคว้านหัวลูกสูบด้วยเครื่องคว้านธรรมดา ตามข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านการรับรอง (บ้างก็
ระบุ กำลังอัดเป็น 9:1, บ้างก็ใช้ 11:1) ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนทั้งขนาด และ รูปร่างของหัวลูกสูบ NGV ทำให้เครื่อง
ยนต์ที่ใช้ลูกสูบเหล่านั้น มีประสิทธิภาพ (กำลัง) ลดลง และ เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่ควรจะเป็น ต่างจากการผลิต
ภายในโรงงาน ที่ใช้เครื่องมือทันสมัย และ มีความถูกต้องแน่นอน

4) Heavy-Duty Piston Technology in NGV Piston
เทคโนโลยีในการผลิตลูกสูบนั้นได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการนำเหล็กชนิดพิเศษมาใส่ในลูกสูบ เพื่อเป็นร่องแหวน
สำหรับรับแรงอัด หรือ การเพิ่ม Cooling Channel ภายในหัวลูกสูบ เพื่อให้น้ำมันสามารถเข้าไปหล่อเลี้ยงภายในลูกสูบได้
หากแต่การใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ไม่ก่อให้เกิดความร้อนสูง จนถึงต้องใช้ลูกสูบที่ผสานเทคโนโลยีเหล่านั้น หากแต่จะใช้ในลูก
สูบสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่เท่านั้นการที่ใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิง ทำให้มีความร้อนและอุณหภูมิในห้องเผาไหม้เพิ่มขึ้น
การเพิ่มเทคโนโลยีดังกล่าวจึงมีความจำเป็นสำหรับลูกสูบ NGV หลายๆรุ่น

  สำหรับผู้ที่ได้ผ่านการใช้งานลักษณะดังกล่าวมาแล้ว จะพบปัญหาลักษณะเดียวกันว่า ลูกสูบชุดที่ปรับปรุงแก้ไขนั้น ทำให้กำลังเครื่องลดลง และ มีเครื่องยนต์เสียหายจากลูกสูบหัวทะลุดังนั้นสำหรับผู้ใช้งานเครื่องยนต์ NGV การใช้ลูกสูบสำหรับเชื้อเพลิง NGV ที่ออกแบบและผลิตโดยตรงจากโรงงาน จะเป็นการประหยัดมากกว่า รวมถึงไม่สร้างความเสียหายใดๆให้เกิดแก่เครื่องยนต์
 
 
Copyright @ 2009 MAC PISTON. All Rights Reserved. MacPiston.com powered by Asia Gateway.