Brand Series
Pistons - ลูกสูบ
HINO
HONDA
ISUZU
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
KOMATSU
Cylinder Liners - ปลอกสูบ แบบ Hard-Chrome   
  ลูกค้าที่น่าสนใจของ Mac Pistons
 
ปัจจุบันลูกค้าของ Mac Pistons มีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้าส่ง, ร้านค้าปลีก, อู่ติดตั้งNGV, หรือแม้แต่ เจ้าของรถ บรรทุก คราวนี้ขออนุญาติแนะนำผู้ใช้งานลูกสูบ(End-users) สองราย ที่นำลูกสูบไปใช้ในรูปแบบงานที่แตกต่างกัน >> More
 
 

  Why NGV Piston from Factory, not Garage Modified?
 
ผู้ใช้งานเครื่องยนต์ NGV มีความเข้าใจว่า ทางผู้ปรับแต่ง
เครื่องยนต์ สามารถนำลูกสูบชุดเดิมไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว
นำกลับมาใช้ในเครื่องยนต์ NGV ได้เลย ซึ่งในความเป็น
จริงแล้ว การทำเช่นนั้นเกิดผลเสียตามมา >> More
 


  Cutting Edge Technology of Piston
 

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผสานกับวิทยาการทาง การออกแบบและการคำนวนด้วยไฟไนท์เอเลเม้นท์ (Finite Element) ทำให้ผู้ผลิต ลูกสูบสามารถวิเคราะห์โครงสร้าง และ ออกแบบลูกสูบให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริง ในเครื่องยนต์รุ่นนั้นๆ โดยสามารถป้องกัน และ ลดโอกาสเกิด ความเสียหายจากการใช้งานหนักเป็นระยะเวลานานได้ >> More

 

 


  สองขั้นตอนง่ายๆในการทดสอบ Heavy Duty Piston
 

เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทผลิตลูกสูบอยู่มากมายหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย และ ประเทศไทย ทำให้มีการ ผลิตลูกสูบ ออกมาหลากหลายยี่ห้อ รวมถึงมีการลอกเลียน แบบยี่ห้อดังๆ >> More

 


  บูธของ แมค พิสตัน ในงานแสดงสินค้า บัส แอนด์ ทรัค
 

ในงาน บัส แอนด์ ทรัค ที่ผ่านมา ทาง แมค พิสตัน ได้มี โอกาสไปพบกับลูกค้าและผู้ที่สนใจเพื่ออธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ของเรา >> More

 

 

 
 
 
Copyright @ 2009 MAC PISTON. All Rights Reserved. MacPiston.com powered by Asia Gateway.