Brand Series
Pistons - ลูกสูบ
HINO
HONDA
ISUZU
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
KOMATSU
Cylinder Liners - ปลอกสูบ
ลูกค้าของ Mac Pistons ทั้งแบบ NGV และ แบบ Bio-Gas

ปัจจุบันลูกค้าของ Mac Pistons มีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้าส่ง, ร้านค้าปลีก, อู่ติดตั้งNGV, หรือแม้แต่ เจ้าของรถบรรทุกเอง คราวนี้ขออนุญาติแนะนำผู้ใช้งานลูกสูบ(End-users) สองบริษัท ที่นำลูกสูบของ Mac Pistons ไปใช้ในรูปแบบงานที่แตกต่างกัน

ลูกค้าท่านแรก คือ คุณ อาจ เหลืองศิริ (ช่างแดง) ช่างใหญ่ผู้มากประสบการณ์คอยควบคุมดูแล การบำรุงรักษา(โอเวอร์ฮอร์น) รถบรรทุกเครื่องยนต์ NGV กว่า 400 คัน ของบริษัท ที่คอยขนส่งน้ำตาล และ สินค้าอื่นๆ ไปทั่วประเทศ

โดยทางคุณอาจ จะเน้นแต่อะไหล่คุณภาพในการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ เพื่อให้รถทุกคันมีรอบอายุการโอเวอร์ฮอร์น เครื่องที่ยาวนาน ซึ่งทางบริษัทก็ได้ให้ความไว้วางใจกับลูกสูบของ Mac Pistons เป็นอะไหล่สำหรับรถบรรทุกหนักเหล่านั้น

ลูกค้าอีกท่านที่จะแนะนำ คือ คุณประดุง เจ้าของกิจการ ติดตั้งเครื่องปั่นไฟโดยใช้ Bio-Gas เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งได้ใช้ลูกสูบ NGV ที่ผลิตจาก Mac Pistons ในเครื่องยนต์ที่ใช้ในการปั่นไฟฟ้า

สำหรับลูกค้ารายนี้ค่อนข้างพิเศษเนื่องจากการใช้งาน เครื่องยนต์และลูกสูบจะหนักกว่าปกติทั่วไป เพราะ เครื่องปั่นไฟจะใช้งานต่อเนื่องกว่า 23 ชั่วโมงต่อวัน, 7 วันต่อสัปดาห์ ไม่มีวันหยุด ทำให้ลูกสูบที่ใช้งาน ต้องมีความทนทานเป็นพิเศษ

ปัจจุบันเครื่องปั่นไฟที่คุณประดุงติดตั้ง สามารถเดินเครื่องต่อเนื่องได้อย่างไม่มีปัญหา และ ช่วยให้เจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ที่ติดตั้งเครื่องปั่นไฟกับคุณประดุงสามารถลดค่าใช้จ่าย(ค่าไฟฟ้า) จาก 80,000 บาทต่อเดือน เหลือเพียง 15,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น

นี่เป็นเพียงตัวอย่างผู้ใช้งานจริงที่ทางเราอยากแนะนำ หากมีผู้ใช้งานอื่นๆที่น่าสนใจ ทางเราจะมานำเสนอเพิ่มเติมในโอกาสต่อๆไป (และขออภัยไปถึงผู้ใช้งานรายอื่นๆที่ทางเรายังไม่มีโอกาสกล่าวถึงด้วย)
 

 
 
Copyright @ 2009 MAC PISTON. All Rights Reserved. MacPiston.com powered by Asia Gateway.